Góra świętej Anny

Rysunki:
Jacek Przybylski
Scenariusz:
Daniel Gizicki

Śląsk od wieków był regionem, na którym ludność polska i niemiecka mieszkała obok siebie, a ich kultura i język przenikały się. Pod koniec XIX w. harmonia ta została zburzona i pojawiły się coraz silniejsze antagonizmy. Po zakończeniu I wojny światowej przybrały one na sile, zwłaszcza że Polacy domagali się przyłączenia tzw. Górnego Śląska do rodzącego się państwa polskiego. Na konferencji pokojowej w Paryżu polska delegacja twierdziła, że większość Ślązaków to Polacy, a Górny Śląsk z rozwiniętym przemysłem będzie ważnym wzmocnieniem dla polskiej gospodarki. Niemcy nie godzili się na takie rozwiązanie, zwłaszcza że Śląsk nie był terenem zdobytym przez nich w drodze zaborów.

Ostatecznie postanowiono, iż o losie spornego terytorium zdecyduje plebiscyt, nad którego przebiegiem będzie czuwać międzynarodowa komisja. Obydwie strony zaczęły się przygotowywać do plebiscytu. Niemcy, oprócz aktywnej agitacji, zastosowali terror i represje wobec polskich działaczy. W odpowiedzi na to Polacy dwukrotnie chwycili za broń – najpierw w sierpniu 1919 r., a następnie w sierpniu 1920 r. Oba powstania zakończyły się niepowodzeniem. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 r. Zwyciężyli w nim Niemcy, zdobywając niemal 60% oddanych głosów. Dało im to podstawy do żądań, aby cały sporny obszar pozostawić w granicach Niemiec.

Polacy domagali się jednak wytyczenia granic zgodnie z wynikami plebiscytu, co pozwoliłoby na przyłączenie części Górnego Śląska do Polski. Aby wzmocnić siłę polskich argumentów w miastach Górnego Śląska, przystąpiono do przygotowania strajku generalnego, który miał się przerodzić w powstanie. By wesprzeć powstanie, z Polski potajemnie kierowano na Śląsk oficerów i żołnierzy oraz przemycano broń i amunicję. Strajk rozpoczął się 2 maja 1921 r., a w nocy oddziały powstańcze ruszyły do walki. Dyktatorem powstania został Wojciech Korfanty. Powstańcy zajęli znaczną część obszarów plebiscytowych, ale Niemcy wkrótce otrząsnęli się z zaskoczenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji